Zasady i warunki - Przewodnik Modafinil

Ostatnia aktualizacja: październik 2019

Przed rozpoczęciem korzystania ze strony internetowej https://modafinil-precio.com („Usługa”) prowadzonej przez autora należy uważnie przeczytać poniższe Warunki korzystania z usługi („Warunki”, „Warunki usługi”).

Twój dostęp i korzystanie z tej Usługi jest uzależnione od Twojego Poparcia i zgodności z niniejszymi Warunkami. Niniejsze warunki dotyczą użytkowników, wszystkich odwiedzających i innych osób, które uzyskują dostęp do firmy lub korzystają z niej.

Kupując lub korzystając z Usługi, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych Warunków. Nie możesz nawet uzyskać dostępu do Usługi, jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią niniejszych warunków.

Zakończenie

Możemy zakończyć lub zawiesić dostęp do Twojej usługi w przypadku naruszenia warunków bez odpowiedzialności lub powiadomienia, w tym bez ograniczeń.

Wszystkie warunki Rozwiązanie umowy o przetrwanie będzie obowiązywać po rozwiązaniu umowy, w tym między innymi postanowienia dotyczące własności, wyłączenia gwarancji, odszkodowania i ograniczenia odpowiedzialności.

Zadowolony

Nasza usługa pozwala udostępniać, przechowywać, przeglądać i w inny sposób udostępniać dane, teksty, obrazy, filmy i inne określone materiały („Treść”). Jesteś odpowiedzialny za wykorzystanie, stosowanie i zrozumienie treści.

Strony internetowe

Nasza usługa może zawierać linki do stron internetowych lub usług, które nie są w posiadaniu ani nie są kontrolowane przez autora.

Autor nie ma kontroli i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść lub metody usług lub witryn. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że autor nie będzie odpowiedzialny, bezpośrednio ani pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z wykorzystaniem lub zależnością od tych informacji, towarów lub usług dostępnych na lub za pośrednictwem tych stron internetowych lub usługi.

Zmiany

Zastrzegamy sobie prawo, według naszego wyłącznego uznania, do zmiany lub zastąpienia niniejszych warunków. Gdy Twój materiał przeglądowy istnieje, postaramy się powiadomić co najmniej 30 dni przed każdym nowym terminem. To, co spowoduje istotną zmianę, zostanie ustalone według naszego wyłącznego uznania.

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami, jeśli masz pytania dotyczące niniejszych warunków.